Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PODMIOTU MEDYCZNEGO DENTANA S.C. DARIUSZ I ANNA JUNAK LEKARSKO-DENTYSTYCZNA WOBEC PACJENTÓW                                                 Administratorem Państwa danych osobowych i dokumentacji medycznej jest firma Dentana s.c Dariusz i Anna Junak lekarsko-dentystyczna z siedzibą w Kosakowie,ul. Rumiankowa 3, tel. kontaktowy: 505 071 955, adres mailowy annajunak@go2.pl.    Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, d i art. 9 ust. 2 pkt h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 roku dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu usługi medycznej, maksymalnie przez okres 20 lat (ustawa praw pacjenta artykuł 29 ust.1). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.                                                                                    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu, a odmowa ich podania uniemożliwi świadczenie naszych usług.